Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 2,3 2022-07-05 14:30:00
Binh đoàn người tuyết Server 2,3 2022-07-05 14:45:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 2022-07-05 15:00:00
Giờ Vàng x2 Exp ALL Server 2022-07-05 15:00:00
Nhện Raklion Server 2 2022-07-05 15:15:00
Boss Vàng Server 2,3 2022-07-05 16:00:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 2022-07-05 16:00:00
HIT and UP ALL Server 2022-07-05 18:20:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 2,3 2022-07-05 18:40:00
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 2022-07-05 19:00:00
Boss Attack ALL Server 2022-07-05 19:50:00
Sky Event Server 2 2022-07-06 13:05:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Trường Thịnh!